Kurv
Min Side

Er din oplader brandsikker?

En billig og uoriginal oplader kan have så ringe sikkerhed, at den er decideret farlig og giver så stor risiko for brand, at du skal gå en stor bue rundt om den og smide den ud, hvis du allerede har en.

Publiceret 1. april 2019

Vi bruger vores mobiltelefoner, tablets og andre elektroniske apparater hele tiden, derfor er din oplader vigtig for dig. Der findes mange forskellige opladere, og du bør være meget opmærksom på, at ikke alle opladere er lige sikre at bruge.

Original eller uoriginal oplader?

Bruger du uoriginale eller defekte opladere? Så kan der være større fare for, at de bryder i brand. Køber du en uoriginal og billig oplader, bør du derfor sikre dig, at den lever op til de samme sikkerhedskrav som de dyrere originale.
De uoriginale opladere kan dog være lige så sikre som de originale, hvis de lever op til alle sikkerhedskrav. Tjek altid, at opladeren er mærket med typebetegnelse og/eller modelnummer.

Selv om opladeren er CE-mærket eller har andre former for mærkninger, kan der være snydt med mærkningsordningerne. Undersøg derfor markedet, og køb kun opladere hos forhandlere, du har tillid til. Tjek fx butikkens renommé og anmeldelser.

Er du i tvivl om sikkerheden, så køb den originale oplader, den vil ofte være mere sikker at bruge, så du mindsker brandfaren i hjemmet.

Undgå brandfare, når du oplader din computer, mobiltelefon, tablet mv.

Når du lader elektrisk udstyr op, så tænk over, om du kan gøre noget for at mindske brandfaren. Vi giver her gode råd, du bør overveje, inden du sætter opladeren i stikket:

  • Hold øje med, at ledningen og stikket ikke har skader eller er gået fra hinanden
  • Sørg for at oplade dine elektroniske enheder, når du kan holde øje med opladeren - du bør derfor heller ikke oplade, når du sover
  • Dæk ikke opladeren og mobiltelefon, tablet mv. til, da opladeren eller apparatet kan blive overophedet og skabe brandfare
  • Sørg for at både oplader og det elektroniske apparat ikke ligger på et brandfarligt underlag, fx puder og tæpper eller sengen

Sådan dækker vores indboforsikring

Indboforsikringen dækker skader på grund af brand, hvis uheldet skulle være ude. Det er vigtigt, at du gemmer den oplader - der evt. var årsag til branden - og de skaderamte genstande, hvis der skal rettes et krav mod producenten.

Læs om vores indboforsikring