marts 2021

Husforsikring

  • Erstatning til nyværdi
  • Mulighed for udvidet dækning for vandskade
  • Gode priser

  Husforsikringen er bygget op efter flere moduler. Vi anbefaler, at du vælger alle dækninger, også Hus PLUS.

  Tænk Penge har anbefalet vores husforsikring 5 gange.

Beregn pris

Prisen på din husforsikring afhænger blandt andet af, hvornår huset er opført, boligareal og hvor du bor.

Ring til os i vores åbningstid, og få et tilbud:

 • Mandag-torsdag kl. 8.30-16
 • Fredag kl. 10-16

33 48 52 62

 

Uden for vores åbningstid, kan du på forsikringsguiden.dk nemt indtaste dine oplysninger og få en pris.

Klik her

Tak for din opkaldsbestilling.

Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Vi oplevede en fejl. Venligst tjek dine indtastninger.

 
Dækning

Dækker
Basis
Hus PLUS
Tilvalg
Brand- og elskade
Dækker bygningen og fastmonteret tilbehør som fx hårde hvidevarer efter brandskade og direkte lynnedslag.
 
Tyveri og hærværk
Dækker ved tyveri og hærværk forvoldt med vilje og i ond hensigt.
 
Skjulte rør og stikledninger
Dækker brud på skjulte rør, kabler og stikledninger.

Du får 25% rabat på din rørskadedækning, hvis du installerer en vandalarm, hvor der ved lækage bliver lukket for vandet eller går alarm til vandværket eller kraftvarmeværket.
 
Svampe-, råd- og insektangreb
Dækker skader på dit hus, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter og råd, der har betydning for træets bære- eller funktionsevne.
 
Vandskader
Dækker skader fra vand, olie, kølevæske mv., der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer og skader efter frostsprængninger.
 
Retshjælp
Dækker udgifter til visse private retssager, hvor sikrede er part som ejer, tidligere ejer eller bruger af den forsikrede ejendom.
 
Ansvar
Dækker sikredes ansvar som ejer eller bruger af ejendommen for skade på personer eller ting.
 
Pludselig skade
Skaden er pludselig, når den sker på et uventet tidspunkt, og både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet.
 
Skader pga. vejr
Dækker skader efter storm og oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud og snetryk.
 
Akut hjælp til at fjerne sne og is
Vi yder forebyggende hjælp til at fjerne eller afspærre områder i tilfælde af istapper, løse tagsten, fygesne og sne på taget, der er til fare.
 
Glas og sanitet
Dækker brud på glas, sanitet og keramiske kogeplader uanset årsagen.
 
Akut hjælp til skadede træer efter storm og tøbrud
Vi yder forebyggende hjælp til fældning af akut beskadigede træer, der er til fare.
 
Bolighjælpslinjen
Du kan ringe til os i dagtimerne på 46 97 50 31 og få hjælp ved vand- og fugtskader, skadedyr, råd, svamp og skimmel, varme-/el-svigt, kloak og afløb.
 
Mobilvarsling
Varsling om vejr, trafik og beredskab via app. Se mere på mobilvarsling.dk.
 
Psykologisk krisehjælp ved brand
Vi yder psykologisk krisehjælp ved større brand- og eksplosionsskader, samt ved skader på huset, der har kostet menneskeliv, eller hvor der har været fare for menneskeliv.
 
Udvidet vanddækning
Dækker fx indtrængende nedbør og opstigende grundvand, fygesne på loft, udsivning fra synlige installationer og beholdere.
 
 
Tab af vand og olie
Dækker tab af vand og olie ved udstrømning, når du har en rør- eller stikledningsskade, der er dækket af din forsikring.
 
 
Dækning for skadedyr
Dækker skader efter mår, rotter, mus, flagermus og andre gnavere, pindsvin, slanger og fugle.
 
 
Udvidet eldækning funktionsfejl
Dækker funktionsfejl på elektriske installationer under 4 år fra købsdato.
 
 
Tyveri af og hærværk på byggematerialer
Tyveri og hærværk på bygningstilbehør og bygningsmaterialer som er købt og beregnet til at bruge og montere i og på de eksisterende forsikrede bygninger.
 
 
Udvidet dækning af haveanlæg og brønde
Dækker tyveri og hærværk, påkørsel af haveanlæg af ukendte bilister og bortskaffelse og oprydning af træer, der er fældet eller væltet på grund af storm.
 
 
Kosmetisk skade på fliser, glas og sanitet
Dækker kosmetiske skader af mindre omfang, fx udskiftning af fliser/klinker/sanitet med 50% af udgifterne til at udbedre kosmetiske forskelle.
 
 
Udvidet dækning for brønde og stikledninger
Dækker visse utætheder der konstateres på brønde/stikledninger i
forbindelse med udbedring af en skade.
 
 
Entrepriseforsikring
Dækker skader på dit hus og tyveri af byggematerialer, når du bygger nyt, om eller til.
 
 

Du kan være forsikret hos os, så længe du er kunde i PFA

Ring 33 48 52 62

Ofte stillede spørgsmål

Vil du købe en ejerskifteforsikring til dit hus?

Vi henviser til vores samarbejdspartner Frida Forsikrings Agentur, med Domus Forsikring som forsikringsgiver, da vi ikke selv tilbyder forsikringen.

Du kan få information om ejerskifteforsikringen på Frida Forsikrings hjemmeside, hvor du også kan bestille tilbud på ejerskifteforsikringen.

Du kan også ringe til Frida Forsikring på 70 70 78 79 eller sende en e-mail til: ejerskifte@fridaforsikring.dk. Skriv Tilbud ejerskifteforsikring i emnefeltet.

Hvorfor er en ejerskifteforsikring en god idé?

Med en ejerskifteforsikring sikrer du dig som køber af et hus mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte skader og forhold, der medfører en nærliggende risiko for skade på din nye ejendom. Med skjulte skader menes forhold som var til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er omtalt i tilstandsrapporten eller elrapporten.

Jeg har købt nyt hus, hvordan forsikrer jeg det bedst?

Når du køber hus, skal du kontakte os, før du køber din forsikring. Vi fortæller dig om dine muligheder for at få huset dækket bedst muligt og sikre, at du får den rigtige forsikring, og at du kender de ekstra fordele, fx bolighjælp med telefonisk bolighjælpslinje og mobilvarsling.

Du skal vælge om din husforsikring skal være med eller uden selvrisiko. Der er altid en selvrisiko på skader på grund af skybrud og råd.

Jeg skal bygge nyt, om eller til - skal jeg have et tillæg til husforsikringen?

Når du går i gang med at bygge nyt, bygge om eller bygge til, øger du risikoen for en række skader på dit hus.
For at få den dækning du har brug for, skal du købe en entrepriseforsikring som tillæg til din husforsikring.
Med en entrepriseforsikring får du en all-risk forsikring, der bl.a. dækker:

 • Skader på byggeriet
 • Skader på bestående bygning
 • Tyveri af byggematerialer
 • Ansvarsforsikring under byggeriet

Hvad får jeg med Hus PLUS udover basis-dækningen?

Din husforsikring er bygget op, så den sikrer mod bestemte skadesårsager – ikke mod bestemte skader på huset.

Det betyder, at når du har vand i kælderen eller opdager, at din isolering på taget er ødelagt, er det ikke altid nok, at skaden er sket.

Det kan være afgørende for din dækning, hvorfor skaden er sket. Det kan også betyde noget, hvad skaden er sket på. Endelig kan du opleve, at der er udgifter, vi ikke dækker.

Basis-husforsikringen dækker bl.a. skader pga.:

 • Brand inkl. kortslutning
 • Storm, sne og tøbrud
 • Pludselige skader
 • Hærværk
 • Ansvarsskader
 • Svamp, insektangreb og råd
 • Brud på rør og stikledninger

Med Hus PLUS får du dækket flere skadesårsager, bl.a.:

 • Indtrængende og opstigende vand
 • Skader forvoldt af gnavere
 • Funktionsfejl på faste elektriske installationer
 • Tyveri af ikke-monteret bygningstilbehør 

Du får også dækket skader på flere ting:

 • Haveanlæg
 • Træer
 • Brønde 

Og du får bedre erstatning:

 • Kosmetisk skade på fliser, sanitet og glas
 • Hjælp til opsætning af rottespærre, hvis du allerede har en dækningsberettiget skade
 • Hjælp til udskiftning af stikledninger i dårlig stand, hvis du allerede har en dækningsberettiget skade

Får jeg rabat, hvis jeg installerer en højtvandslukke eller pumpebrønd?

Du får 25% rabat på din dækning for bygningsbeskadigelse, hvis du installerer et højtvandslukke eller en pumpebrønd. 

Vi kræver, at anlægget er CE-mærket og installeret af en autoriseret kloakmester efter de retningslinjer, der gælder for Dansk standard på installationstidspunktet. 

Vi kræver også, at anlægget vedligeholdes og efterses af en autoriseret kloakmester årligt.

Dækker husforsikringen solcelleanlæg?

Husforsikringen dækker sædvanligt privat bygningstilbehør. Det betyder, at den også omfatter solcelleanlæg og andre anlæg og dækker de skader, som husforsikringen i øvrigt dækker, fx brand-, el-, storm-, hagl-, vand, lyn- og eksplosionsskader samt tyveri og hærværk.

Du behøver ikke at ringe til os for at få dækket dit solcelleanlæg. Er du i tvivl, om hvordan vi dækker en bestemt type skader, kan du finde mere information om dækningen i vilkårene.

Vi anbefaler altid, at du bruger en autoriseret installatør til at montere et solcelleanlæg. Forsikringen dækker ikke anlæg der er monteret forkert.

Hvad gør jeg med min husforsikring, når jeg har solgt mit hus?

Har du solgt dit hus, er det den nye ejers forsikringsselskabs pligt at sende os en opsigelse af husforsikringen.

Sker det ikke automatisk, skal du kontakte os.