Kurv
Min Side

Inkl. Online lægehjælp

Ulykker kan ske for alle. Få hjælp fra en ulykkesforsikring, der er Bedst i test

Vi går sjældent igennem livet uden ulykker. Et styrt på cyklen, et uheld i hjemmet eller en skade til sport. Ulykker sker for selv den bedste, når vi allermindst venter det. Giv os muligheden for at hjælpe dig, når du har allermest brug for det.

Hvis du kommer til skade i en ulykke, kan du være så uheldig at få et varigt mén. Et varigt mén kan påvirke dig fysisk, psykisk og økonomisk. Få fx dækket udgifter til behandlinger efter ulykken og få evt. udbetalt erstatning.

En ulykkesforsikring til hele livet
Uanset din alder dækker vores ulykkesforsikring dig lige godt. Du får den bedst mulige dækning til prisen – og så er vi Bedst i test hos Tænk. Til børn under 18 år har vi en børneulykkesforsikring.

Se pris på ulykkesforsikring
Mand på cykel, som er dækket af indboforsikringen, mens manden er dækket af ulykkesforsikringen ved cykelstyrt.

Inkl. Online lægehjælp

Av, min tand

Hvis din tand får en skade fx i et fald, kan det blive dyrt. Vi dækker tandskader efter en ulykke. Dækning af tyggeskader er et tilvalg.

Sportsskader

Vores ulykkesforsikring dækker ulykker sket under alle former for sport. Helt uden, at du skal betale ekstra for det. Er du professionel, gælder særlige vilkår.

Strakserstatning

Et brækket ben eller overrevet korsbånd kan give smerter, besvær og udgifter. Dette tilvalg erstatter med mindst 12.000 kr., når skaden er godkendt.

Akut krisehjælp

Vores ulykkesforsikring dækker akut psykologisk krisehjælp. Fx efter et overfald eller en anden traumatisk oplevelse.

Når du skal vælge dækning og forsikringssum

Du skal selv sammensætte din ulykkesforsikring og fx vælge méngrad og forsikringssum. Er du i tvivl om noget, kan du læse mere længere nede, eller du kan ringe til os.

Vores ulykkesforsikring dækker:


Standarddækninger

Erstatning ved varigt mén

Får du en skade i en ulykke, som ikke går over, kalder vi det et varigt mén. Méngraden er et mål for dine gener som følge af ulykken. Og får du et varigt mén på mindst 5 %, får du erstatning. Vi beregner erstatningen ud fra den forsikringssum, du har valgt.

Har du fx valgt en sum på 1.500.000 kr., og bliver dit varige mén fastsat til 10 %, får du 150.000 kr. i erstatning.

Ved en mere alvorlig skade, hvor det varige mén fastsættes til mindst 30 %, bliver din erstatning fordoblet.

Det vil sige, hvis du fx har en sum på 1.500.000 kr., og dit varige mén bliver fastsat til 30 %, får du 900.000 kr. i erstatning.

Vi bruger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel til at vurdere din skade.

 


 

 

Udgifter til behandling

Efter en ulykke kan du få dækket nødvendige udgifter til behandling hos fx fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.

Dækket hele døgnet
En ulykkesforsikring hos os dækker dig både både fritid og arbejdstid. Du kan også vælge kun at have en fritidsdækning – og det kan vi hjælpe dig med, hvis du ringer til os.
Tandskader

Med en ulykkesforsikring hos os kan du få dækket rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskade sket ved en ulykke, fx ved et styrt på cyklen eller et overfald.
 
En tyggeskade er ikke en ulykke, men du kan tilvælge dækningen Tyggeskade, som dækker, hvis du fx får en skade på din tand, mens du spiser.

Sport

Vi dækker ulykker, som sker under alle former for sport. Også såkaldt farlig sport og ekstremsport som fx bjergbestigning, faldskærmsudspring og kampsport.

Er du professionel sportsudøver, gælder særlige vilkår.

Motorcykel og knallert

Vores ulykkesforsikring dækker ulykker, som sker i forbindelse med kørsel på motorcykel, scooter eller knallert.

Dødsfald
Vi udbetaler den aftalte dødsfaldssum til dine nærmeste pårørende, hvis en ulykke er den direkte årsag til, at du mister livet, og hvis dødsfaldet sker senest 1 år efter ulykken.
Psykologisk krisehjælp

Ulykkesforsikringen dækker op til 10 konsultationer hos en psykolog, hvis du har været udsat for:

  • Livsfare
  • En hændelse af traumatisk karakter som vold, røveri, overfald eller brand
  • En hændelse, hvor et menneske er omkommet, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv

Du skal melde din skade senest 3 måneder efter ulykken.

Dobbelterstatning

En ulykke, der resulterer i et varigt mén på mindst 30 %, har alvorlige konsekvenser for dig. Derfor fordobler vi din erstatning.

 

Tilvalg

Strakserstatning

Med vores ulykkesforsikring får du en engangssum på 12.000 kr. ved visse knoglebrud, overrevet akillessene og ved overrevet korsbånd eller sideledbånd i knæ. Strakserstatning betyder, at du får pengene udbetalt, lige så snart skaden er anmeldt og godkendt.

Se den fulde beskrivelse i vilkårene for vores ulykkesforsikring.

Tyggeskade

Du kan få skader på dine tænder, mens du spiser – det kalder vi en tyggeskade. En ulykkesforsikring hos os dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter tyggeskader, der er dokumenteret i din tandlægejournal.

Vores ulykkesforsikring dækker helt op til 50 % af dine behandlingsudgifter.

Hvad får jeg i erstatning?

Erstatningen efter en ulykke afhænger bl.a. af omfanget af dit varige mén og den forsikringssum, du har valgt til din ulykkesforsikring. Læs mere i vores FAQ nedenfor.

Lad os dække hele dig, også med sundhed

For at kunne hjælpe dig bedst muligt vil vi gerne dække hele dig med både en ulykkesforsikring og en sundhedsforsikring.

En ulykkesforsikring hjælper dig, hvis du er kommet til skade i en ulykke.

En sundhedsforsikring hjælper med større og mindre hverdagsproblemer – uden der behøver være sket en ulykke. En sundhedsforsikring dækker både psykiske og fysiske problemer, fx tennisalbue, stress, misbrug eller hold i nakken. Du kan få hjælp inden 10 hverdage i det private eller offentlige, dækning af udgifter og personlig rådgivning til fx valg af behandling.

Sammen dækker de to forsikringer hele dig med god hjælp at hente fra top til tå.

Læs om sundhedsforsikringen

Få din pris, når du ringer til os. Eller bestil et opkald

Du kan også selv beregne din pris her på skærmen

Beregn pris

Ekstra fordel til dig med ulykkesforsikring

I sommerhus uden din medicin? Har dit barn fået udslæt uden for åbningstid? Vores ulykkesforsikring dækker fri adgang til Online lægehjælp, som gør det nemt at få fat på en dansktalende læge fra morgen til aften, alle ugens dage. Få hjælp via videokald og besked, fx til recepter.

Hvad er Online lægehjælp?
Ung kvinde parkerer cykel, der er dækket af indboforsikringen, mens ulykkesforsikringen dækker hende i tilfælde af styrt.

Pas godt på dig selv, først og fremmest

Vi vil gerne hjælpe dig, når du har brug for det. Men rarest for alle er det selvfølgelig, at du ikke kommer til skade. Og du kan faktisk selv gøre meget for at minimere chancen for en ulykke i trafikken, hvor mange skader sker. Læs vores gode råd til at passe godt på dig selv på cykel, løbehjul, bil og motorcykel.

Gode råd til trafiksikkerhed

Har du allerede denne forsikring?

Hvis du vil tjekke eller ændre dine dækninger, kan du logge på Min Side og se dit forsikringsoverblik. Forsikringen her på siden kan være en anden version end den, du har. Og det kan betyde, at dækninger, der fremgår her på siden, ikke er i din forsikring. Eller at du har dækninger i din forsikring, som ikke fremgår her.
Log på Min Side

Find svar i FAQ

Hvorfor er en ulykkesforsikring vigtig?

En ulykkesforsikring kan give økonomisk hjælp, hvis du har været involveret i et ulykkestilfælde og er kommet til skade.

Ulykkesforsikringen består af en forsikringssum, en dødfaldssum og en méngrad, du selv vælger. Du kan desuden få hjælp med udgifter til behandling af skader, der er sket i en ulykke eller som følge af en ulykke. Fx tandbehandling, fysioterapi eller psykologhjælp. Transport fra ulykkesstedet til hospitalet er også dækket. 

Forsikringssum

Du kan få udbetalt en procentdel af din forsikringssum, hvis du får konstateret varige mén efter en ulykke. Læs mere under punktet om erstatning.

Dødsfaldssum

Dødsfaldssummen bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende, hvis du som voksen over 18 år mister livet i eller som følge af et ulykkestilfælde.

Begravelseshjælp

Vi udbetaler begravelseshjælp på 50.000 kr., hvis dit barn mister livet som følge af en ulykke, inden børneulykkesforsikringen stopper.

Hvad betyder varigt mén og méngrad?

En méngrad er et mål for de varige gener, du har fået som følge af din skade fra ulykken.

Ulykkesforsikringen giver dig ret til erstatning, hvis du får en skade, der giver dig et varigt mén, dvs. en skade, der ikke går over. Du kan fx bruge erstatningen til indretning af hjemmet, hjælpemidler og køb af praktisk hjælp.

Vi følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, når vi opgør størrelsen af din méngrad. Den erstatning du får, svarer til den procentdel af den forsikringssum, som din méngrad er sat til.

Ved skader med over 30% i méngrad får du udbetalt dobbelt erstatning. Er det et barn, der er kommet til skade, vil du som forælder eller værge få udbetalt et engangsbeløb. Beløbet vil stå på din forsikringsaftale.

Hvilken méngrad skal jeg vælge?
Du kan vælge méngrad 5% eller 8%. Jo lavere méngrad på forsikringen, jo mindre skade skal der til for at udløse erstatning. Jo højere méngrad, jo større skade skal der til – og jo billigere forsikring.

Hvor meget får jeg i erstatning?

Hvis du kommer til skade, afhænger størrelsen af din erstatning af din méngrad og din forsikringssum. Jo højere sum og jo højere grad af mén, jo større erstatning.

Har du fx valgt en forsikringssum på 1.200.000 kr. med dækning fra méngrad 5 % – og du får et varigt mén på 5% efter en ulykke, vil din erstatning være 60.000 kr., altså 5 % af 1.200.000 kr.  Er din méngrad 10%, får du 120.000 kr. Har du valgt dækning fra méngrad 8%, skal du som minimum have 8% mén for at få erstatning.

Hvornår du får udbetalt erstatning, afhænger af din skade og dine mén. Strakserstatning ved fx knoglebrud, får du udbetalt, så snart skaden er godkendt. Ved varige mén kan det tage længere tid at vurdere méngraden.

Skal I vide, hvis jeg skifter job?

Ja, hvis du er over 18 år og får en anden type beskæftigelse, kan det få betydning for prisen på din ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at du informerer os. Ellers kan du risikere at være underforsikret. Du behøver ikke give os besked, når du får nyt job inden for samme fagområde som i dag.

Hvad koster en ulykkesforsikring?
Du kan nemt beregne din pris på en ulykkesforsikring til dig selv eller dit barn i vores prisberegner her på siden.
Er mine børn dækket?

Børn er ikke en del af forælderens ulykkesforsikring, men skal have deres egen forsikring for at være dækket. En ulykkesforsikring er altid personlig, og du skal selv oprette ulykkesforsikring til dine børn, når familien vokser.

Gratis for babyer
Vores børneulykkesforsikring er gratis i det første forsikringsår, hvis den er købt og trådt i kraft, før barnet fylder 1 år.

Når dit barn er fyldt 18 år, skal barnet have en ulykkesforsikring til voksne. Evt. som 'barn af medlem', som de kan blive, hvis de melder sig ind, før de fylder 31 år, og mindst én forælder stadig er medlem.

Læs mere om vores børneulykkesforsikring.

Er tandskader dækket?

Ulykkesforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader sket ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, hvis du fx slår en tand ud i et fald.

Du kan tilvælge dækningen Tyggeskade, som dækker, hvis du fx får en skade på din tand, mens du spiser.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive forsikret hos Lærerstandens Brandforsikring på flere måder. Fx via dit job eller studie - eller gennem dit parforhold, din pension eller dine forældres medlemskab.

Kan du ikke blive medlem hos Lærerstandens Brandforsikring, kan du måske blive medlem hos Bauta Forsikring, Runa Forsikring eller LB Forsikring til PFA, som også er en del af LB Forsikring.

Hvornår er jeg dækket?

Når du vælger en heltidsdækning, er du dækket døgnet rundt - også på dit arbejde. Som voksen kan du også vælge en fritidsdækning, hvis du foretrækker det. I det tilfælde skal du ringe til os.

Du er også dækket, når du udøver sport, kører på motorcykel, knallert eller scooter. Alle sportsgrene er dækket. Dog dækker ulykkesforsikringen ikke sport udøvet på professionelt niveau, hvor indkomsten årligt er mere end 100.000 kr. brutto.

Læs mere om dækningerne på ulykkesforsikringen her på siden.

Kan jeg få studierabat?

Ja, vi giver studierabat. Hvis dit studie hører til én af vores faggrupper, kan du købe en studiepakke med vores indboforsikring, rejseforsikring og ulykkesforsikring med op til 50% i studierabat.

Læs mere .

Hvad betyder Bedst i test?

Forbrugerrådet Tænk kårede i november 2023 vores ulykkesforsikring som Bedst i test for 6. gang. Tænk fremhæver bl.a., at vores ulykkesforsikring har god dækning og lave priser, og at vi har få klager i ankenævnet. Vores ulykkesforsikring har også vundet Bedst i test i juni 2023 som en del af en samlet pakke med indbo-, hus- og bilforsikringen.

Læs mere her.

Vilkår for ulykkesforsikring

Se oversigt over dækninger m.m.

Produktinformationsdokument (PID) Ulykke
Download pdf

Se nyeste vilkår til ulykkesforsikring

Har du allerede vores ulykkesforsikring, så log på Min Side for at se dine vilkår.
Download pdf