Kurv
Min Side

Undgå skader i de skjulte installationer i dit hus

Problemet med skjulte installationer er, at utætheder og mindre skader er svære at opdage og ofte først bliver synlige, når problemet har udviklet sig til alvorlige skader. Derfor er det en god idé at få et overblik over skjulte konstruktioner og installationer i dit hus, da de kan være årsag til dyre og komplekse skader.

Publiceret 1. oktober 2022
Du bør have overblik over alle konstruktioner, du ikke kan se med det blotte øje, da der også kan opstå utætheder i rør, brønde, kloakker mv. Find derfor tegningerne over dit hus, det kan vise noget om materialer og steder, og også hvor gamle installationer er, så du kan vurdere, om der er risiko for, at de bliver utætte inden for de næste år.

Vidste du at...

Tegninger over dit hus kan i mange tilfælde findes på weblager.dk, ellers kan du henvende dig til teknisk forvaltning i din kommune.
Familie spiller spil i haven, hvor ulykkesforsikringen dækker familien og indboforsikringen dækker deres ting.

De åbne og lukkede systemer

Det åbne system er dit brugsvand. Det vil sige, det du drikker, bruger i badet, vaskemaskinen eller har i toilettet. Det er vand, du kan følge via dit forbrug. Du kan med fordel sætte en vandalarm på dit brugsvand, så du får besked, hvis der er en lækage et sted på dine rør.

Der findes forskellige slags vandalarmer, og nogle vandselskaber har også fået installeret alarmer, som du selv skal holde øje med. Fordelen ved at have en vandalarm, som er tilknyttet en app og din telefon, er, at du får besked direkte, hvis der er et læk. 

De lukkede systemer derimod er dine varmeinstallationer enten i gulvet eller i dine varmeapparater. Dem kan en vandalarm ikke holde øje med.

Vidste du at...

Du får 25% rabat på din rørskadedækning, hvis du installerer en vandalarm, der lukker for vandet eller sender besked til vandværk, der lukker for vandet ved lækage.

Hvilke skader opstår i de skjulte installationer?

Fugtskader og utætte vand- og varmerør er dem, der sker hyppigst, og det er også de dyreste at udbedre, da følgeskaderne ofte er meget omfattende.

De fleste vand- og varmerør har en begrænset levetid på 30-40 år. Huse fra 60’erne og 70’erne har højere risiko. Dengang byggede man mange huse hurtigt, så nogle materialer har nu udstået deres levetid. Rørene blev ofte gemt inde i væggene.

Vi tilbyder en vandalarm til medlemmer, hvis huse er i risikogruppen.

Læs om leakbot
Far og søn foran hus, hvor husforsikringen dækker huset.

Tegn på problemer med dine installationer

Fylder du vand på husets varmeinstallation hyppigere end forventet? Har du fugtskjolder på væg eller gulv? Disse tegn kan indikere, at en utæthed eller noget andet er galt. Det kan være rør. Men det kan også være utætte fuger og grundfugt.

Skal du undersøge dine rør for lækager eller reparere dem, skal du kontakte en vvs-tekniker, som kan hjælpe dig.

Har du den rigtige dækning? Se på Min Side, hvordan din husforsikring dækker.

Læs mere om vores husforsikring