Venner går en tur på stranden, hvor rejseforsikringen også gælder.

Loyalitetsrabatten vender tilbage i 2024

I mange år har vi udbetalt loyalitetsrabat til vores medlemmer, og sidste år kunne vi udbetale et historisk højt beløb på over 250 mio. kr. Det kunne vi, fordi 2021 var et år præget af færre skader end normalt og gode investeringer. 

2022 var på mange måder et anderledes år. Corona slap sit greb, og det betød, at antallet af skader steg – fordi vi igen kunne rejse, besøge hinanden, sende børn og unge i skole, tage på arbejde og leve livet, som vi plejede. Samtidig betød krigen i Ukraine, at energipriserne drev inflationen i vejret, og at det bl.a. blev dyrere for os at udbedre skader.

En konsekvens af den økonomiske udvikling er, at vi har besluttet, at vi først udbetaler loyalitetsrabat igen i 2024 og ikke i 2023.

Regnestykket bag rabatten

Loyalitet skal belønnes, når det er muligt – for det er hjertet i et forsikringsfællesskab som vores. Derfor vurderer vores bestyrelse hvert år i december, om vi kan udbetale loyalitetsrabat året efter og hvor meget.

Vi udbetaler ikke loyalitetsrabat i 2023, men loyalitetsrabatten vender tilbage i 2024.

Hvem får rabat?
For at få loyalitetsrabat i 2024 skal du have haft en indboforsikring hos os uafbrudt i mindst 3 år og en rabat på mindst 75 kr. Du får rabat på alle dine forsikringer, dog med få undtagelser*.

Hvor meget får jeg?
Din rabat afhænger af årets rabatsatser, hvor længe du har haft din indboforsikring, og hvor mange øvrige forsikringer du har.

*Entrepriseforsikring, forlænget rejseforsikring, Falck vejhjælpsdækning, erhvervsforsikringer og kollektive forsikringer.

Ofte stillede spørgsmål

Er procenterne for loyalitetsrabat faste?

Bestyrelsen fastsætter rabatsatser hvert år i december ud fra, hvordan det går i LB Forsikring. Det betyder, at rabatsatsen kan ændre sig fra år til år. Vurderingen afhænger af:

  • Forsikringsdriften
  • Investeringer
  • Egenkapital
  • Konkurrencesituationen

 

Udbetales der loyalitetsrabat hvert år?
Vores bestyrelse vurderer en gang om året i december, om vi udbetaler rabat. Det gør bestyrelsen på baggrund af en samlet vurdering af, hvordan det går i LB Forsikring:
  • Forsikringsdriften
  • Investeringer
  • Egenkapital
  • Konkurrencesituationen
Er rabatten en del af forsikringsbetingelserne?
Loyalitetsrabatten er ikke en del af LB Forsikrings generelle forsikringsbetingelser. Vores bestyrelse beslutter én gang årligt, om der bliver udbetalt loyalitetsrabat det næste år. 
Får min ægtefælle/samlever også rabat?
Ja, I får begge rabat på jeres forsikringer, da I har en indboforsikring for jeres husstand. Jeres samlede rabat skal dog være over 75 kr.