Sammen tager vi ansvar

LB Forsikring er bygget på et ønske om at påtage sig et ansvar for hinanden og for fællesskabet. Det er en naturlig forlængelse af vores historie og vores kultur, når vi siger, at vores forretningsdrift skal være samfundsansvarlig – ikke blot over for vores medlemmer og samarbejdspartnere, men også for det samfund, som vi er en del af.

Som medlemsejet selskab står vi på skuldrene af en stærk demokratisk tradition. Vi har en indbygget ansvarlighed overfor hinanden og det omgivende samfund. Det er en del af vores grundlæggende DNA. Det afspejler sig også i vores politik for samfundsansvar (CSR), der tager udgangspunkt i respekten for fællesskabet, de grundlæggende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og kampen mod korruption i alle former.

Læs mere om vores arbejde med samfundsansvar og god forretningsskik på lbforsikring.dk.