Brud på persondatasikkerheden

LB Forsikring til PFA vægter din datasikkerhed højt

Læs hvad du gør, hvis du opdager brud på persondatasikkerheden

Hvis du bliver opmærksom på et eventuelt brud på persondatasikkerheden i forhold til personoplysninger, som LB Forsikring er dataansvarlig for, bedes du venligst orientere os om det ved at skrive til persondatabrud@lb.dk.

Det kan for eksempel være, at du ved en fejl har modtaget en e-mail eller et brev med forsikringsoplysninger vedrørende et andet medlem/forsikringstager, eller at du på Min Side ved en fejl kan se forsikringsoplysninger vedrørende et andet medlem/forsikringstager.

Indberetninger vedrørende persondatasikkerhedsbrud og dokumentation i den forbindelse, som kan indeholde personoplysninger, behandles og opbevares af LB i op til 5 år, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).