Kan jeg købe Liv og pension?

Du eller en i din husstand skal være medlem hos os, for at du kan købe Liv og pension, det vil sige, at du eller din samlever skal have mindst én forsikring hos os.

Du køber Liv og pension hos PFA, som har alderskrav for flere af produkterne (alderskravet gælder kun ved køb af forsikringen):

  • Livsforsikring: 18-60 år
  • Børnepension: inden du fylder 60 år og barnet 21 år
  • Tab af erhvervsevne: 18-50 år
  • Kritisk sygdom: 18-50 år

Helbredsoplysninger

Du skal give helbredsoplysninger for at kunne købe forsikringen - det gælder også, hvis du efterfølgende vil ændre dine produkter.

Medlem i PBU

Er du medlem i PBU (Pædagogernes Pension), kan du købe dødsfaldsdækning, selv om du ikke har forsikringer hos os.

Livspension

En livsvarig pension giver dig en løbende udbetaling resten af livet – lige meget hvor længe du lever. Med en livspension kan du derfor sikre din økonomi resten af livet, når du er gået på pension.

Ratepension

En ratepension er den mest almindelige pensionsform, og den din arbejdsgiver typisk vil indbetale til. Ratepension udbetales månedligt i 10 til 30 år.

Alderspension

En aldersopsparing kan sikre dig et større økonomisk råderum, fx ved siden af din ratepension. Aldersopsparing udbetales som engangsbeløb, men beløbet kan udbetales af flere omgange. Du har ikke fradrag for dine indbetalinger, og derfor er udbetalingen skattefri.

Vi samarbejder med PFA

Vores samarbejde med PFA betyder, at vi kan tilbyde vores medlemmer i LB Forsikring til PFA opsparing til pension og livsforsikringer gennem PFA. 

Et samarbejde med gensidige fordele

Det er centralt for vores samarbejde, at vi har fælles værdier og sammenlignelige forretningsmodeller. PFA er ejet af deres kunder, ligesom vi er ejet af vores medlemmer, og er derfor ikke sat i verden for at tjene penge til deres ejere.