Rejse i udlandet: spørgsmål og svar, når du vil anmelde en skade

Hvornår kan jeg få dækket ødelagte feriedage eller en erstatningsrejse?

Du kan se på Min Side om din rejseforsikring indeholder en dækning for en erstatningsrejse.

Der kan ikke gives erstatning for både ødelagte feriedage og en erstatningsrejse.

Ødelagte feriedage
Du kan få dækkes ødelagte feriedage, når du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst har været indlagt, eller hvis en lokal behandlende læge har vurderet, at du skulle opholde dig i ro indendørs i ferieboligen. Der kan også gives dækning, hvis du fx ikke kunne stå på ski på din skiferie, eller hvis du bliver hjemkaldt, hjemtransporteret eller evakueret.

Erstatningsrejse
Du kan få en erstatningsrejse, når du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, har været indlagt i mindst halvdelen af den planlagte ferie, samt hvis du er blevet hjemtransporteret eller hjemkaldt i første halvdel af ferien.

Hvornår skal jeg anmelde skaden, og kan den blive for gammel?

Du kan anmelde skaden online, når det passer dig bedst. Det kan sagtens vente til, du kommer hjem fra din ferie.

Din sag forældes som udgangspunkt først efter 3 år.

Jeg har haft flere skader på min rejse. Hvor mange skadeanmeldelser skal jeg udfylde?
Du skal udfylde en skadeanmeldelse for hver enkelt skade.
Hvem er omfattet af min rejseforsikring?
  • Det er du og din husstand. Husstand betyder familiemedlemmer, som har samme folkeregisteradresse som dig
  • Din bofælle, hvis I kun er 2, der bor på adressen
  • Udeboende børn der er under 21 år ved afrejse, som ikke lever i fast parforhold, har børn og ikke er omfattet en anden forsikring.
På anmeldelsen spørger I, om jeg har et kreditkort, hvorfor det?

Du kan have en rejseforsikring tilknyttet dit kreditkort. Har du også Rejseforsikring Verden hos os, er du dobbeltforsikret, og vi og det andet selskab skal deles om skadeudgiften. Du behøver ikke selv at anmelde skaden begge steder, det sørger selskaberne selv for.

Kreditkort kan fx være: MasterCard, Eurocard, Diners (Visa/Dankort er ikke et kreditkort).

Hvis du ikke ved, om der er en rejseforsikring på dit kort, kan du spørge din bank.

Kan jeg anmelde tyveri på min rejseforsikring?
Nej, hvis tyveriet sker under din ferie i udlandet eller i Danmark, skal det anmeldes til din indboforsikring. Dækningen ydes efter de vilkår og summer, der gælder for din indboforsikring.
Hvor mange skadeanmeldelser skal jeg udfylde, hvis vi er mere end en, som har været syg/kommet til skade?

Du kan udfylde en skadeanmeldelse for hver person. Men det er også fint, hvis du nøjes med at udfylde én anmeldelse. Det vigtigste er, at sygdoms- eller skadeforløbet er beskrevet for hver person, og at vi kan se, hvilke udgifter der er knyttet til hvem og for hvilken sygdom eller tilskadekomst.

Du kan også sende et separat dokument med denne information sammen med din anmeldelse.

Skal jeg skrive alle rejsedeltagere på skadeanmeldelsen?

Du skal som udgangspunkt skrive alle rejsedeltagere på skadeanmeldelsen. Det vil sige personer på dit rejsebevis, din billet, eller hvis du rejser med en mindre rejsegruppe.

Rejser du i en større gruppe, fx studietur med din klasse, skal du kun skrive medrejsende fra din egen husstand.

Min bagage var forsinket eller gået i stykker under min flyrejse, skal jeg anmelde det til jer eller til flyselskabet?

Du skal anmelde forsinkelsen eller beskadigelsen til flyselskabet og få en PIR rapport/Damage Report. Bagefter kan du søge om erstatning hos os eller flyselskabet, men ikke begge steder på en gang.

Du skal sørge for at gemme og indsende din PIR rapport/Damage Report, flybilletter, boarding pass, bagagetags og kvitteringer for dine erstatningskøb eller for de ødelagte ting.

Mit fly var forsinket, kan jeg få en kompensation for det?

Forsikringen kan dække dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter, som du har haft i forbindelse med forsinkelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder som passager på Forbruger Europa.

Du kan ikke få udbetalt kompensation for mistet ferie eller tabt arbejde ved forsinket transport. Der er heller ikke dækning for tab af fx hotelophold eller transport, som du ikke får brugt på grund af forsinkelsen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle typer forsinkelser, som er dækket, og at forsinkelsen skal være over 5 timer.Forsinkelser i forbindelse med strejke og lockout er ikke dækket af forsikringen. 

Kan jeg få dækket mine udgifter til telefonopkald?

De opkald, du har haft til/fra Falck Global Assistance og til os, er dækket. Du skal indsende en specificeret telefonregning, hvor telefonnumre og beløb fremgår.

Har du været indlagt i over 24 timer, kan du yderligere få dækket andre opkald op til 500 kr.

Hvad skal I bruge, for at kunne vurdere, om jeg kan få dækket ødelagte feriedage eller en erstatningsrejse?

Vi har brug for, at du sender os:

  • En beskrivelse af dit sygdoms-/skadeforløb. Fortæl gerne dag for dag, fx hvornår du blev syg/kom til skade, hvornår du søgte læge første gang, hvornår du blev rask, og hvordan det påvirkede din ferie.
  • Dokumentation fra læge eller hospital på feriestedet, med oplysninger om, hvad du har fejlet, og hvilken behandling du har modtaget.
  • En opgørelse af rejsens pris, altså dine samlede udgifter til feriebolig og transport for hele ferieperioden. Kørte du egen bil, skal du blot fortælle adressen til feriemålet, samt hvor mange personer I var i bilen. Forplejning og lommepenge medregnes ikke som en del af rejsens pris.
  • Eventuelle kvitteringer for turistmæssige aktiviteter, leje af udstyr eller lignende, som du ikke kunne deltage i/bruge, og ikke kunne få refunderet.

 

Mit flyselskab er gået konkurs, hvordan er jeg dækket?
Rejseforsikringen dækker ikke udgifter eller tab i forbindelse med konkurs. Du kan læse om dine rettigheder på Forbruger Europa